PF 2018

Radostné a klidné prožití svátků vánočních
vám přeje Zastupitelstvo obce Vojkovice

celý text přání

PF 2018
Zpráva o bezpečnostní situaci ve Vojkovicích

5. 3. 2018

Zpráva o bezpečnostní situaci ve Vojkovicích

Níže zveřejňujeme plné znění zprávy o bezpečnostní situaci ve Vojkovicích v roce 2017.