vyhl. č.2/1995 o udržování čistoty a pořádku v obci Vojkovice