vyhl. č.1/2002, kterou se vydává řád veřejného pohřebiště ve Vojkovicích