vyhl. č.1/2008 – koeficient pro výpočet daně z nemovitostí na území obce Vojkovice