Úřad

Hlášení MR 20.4.2011 – Sběr nebezpečného odpadu

20. 4. 2011

Dne 12.5.2011 se v naší obci uskuteční sběr nebezpečného odpadu, včetně zpětného odběru elektrozařízení, který nepatří do nádob na směsný komunální odpad. Jedná se o následující odpady:

 –         televizory, rádia, ledničky, mrazničky

–         olověné akumulátory včetně elektrolytu, zářivky, výbojky

–         barvy v uzavřených nádobách

–         plechovky a plasty od barev a jiných škodlivin, vyjeté oleje

–         opotřebované pneumatiky ( osobní, nákladní, traktorové )

–         pračky, trouby, sporáky, vysavače, žehličky, sušiče vlasů

–         šicí stroje, elektrické hodiny, elektronické hudební nástroje, elektrické hračky

–         PC monitory, tiskárny, notebooky, telefonní přístroje, faxy, kalkulačky

–         ruční vrtačky, pily, pájky, brusky, drobné elektr. domácí spotřebiče

 Uvedený odpad mohou občané, kteří mají řádně uhrazen poplatek za odpad za rok 2011, ukládat před sběrný dvůr pod dohledem obsluhy sběrného dvora a to:

 11. 5. 2011                            od 16 .00  do 17.30 hod.

12 .5. 2011                            od   6.00  do   7.00 hod.

 Mimo tuto dobu není odkládání odpadu povoleno!

Odložení odpadu mimo shora určené místo a mimo stanovenou dobu, bude považováno jako přestupek proti veřejnému pořádku.