Úřad

Hlášení MR 31. 5. 2011

31. 5. 2011

Benediktinské opatství a Město Rajhrad ve spolupráci s Nadací ora et labora pořádají v benediktinském klášteře v Rajhradě v neděli 12. června 2011 v 18.00 hod. koncert Hany a Petra Ulrychových se skupinou Javory. Vstupné dobrovolné.

———————————

Pan MUDr. Tejral oznamuje, že do odvolání nebude ve Vojkovicích ordinovat. Pacienti ho mohou navštívit v ordinaci v Rajhradě, Masarykova 48. Tel.: 547 230 046.