Péče o zeleň

8. 3. 2013

V průběhu měsíce února a začátkem března 2013 byly na území obce provedeny pěstební a redukční řezy stromů v ulici Blatná, Nádražní a v biocentru za mlýnem. Některé stromy musely být s ohledem na jejich nevhodnou polohu odstraněny, aby nezasahovaly do drátů NN a neohrožovaly bezpečnost osob. Nadále budou pokračovat udržovací práce na stromech v extravilánu obce. Některé stromy musely být z důvodu špatného přístupu do koruny, ošetřeny stromolezci.