Zničená tabule

14. 3. 2013

Tabule s lavičkou ve Vojkovické vrbovně slouží veřejnosti  k tomu,  aby o území poskytovala pokud možno co nejpodrobnější informace. Nejen o vegetaci, ale i o živočišných druzích, které se v území vyskytují. V neposlední řadě plní funkci místa odpočinku pro cykloturisty.

Rozhodně zde nebyla nainstalována pro to, aby si nějaký zakomplexovaný jedinec kompenzoval svoje nízké sebevědomí  devastací přístřešku.

Obec Vojkovice odmění toho, kdo poskytne informaci o tomto akčním hrdinovi.

Karel Klein
starosta obce