Velikonoční zvyky

2. 4. 2013

Velikonoce bývaly ve Vojkovicích velkým svátkem. Celý velikonoční týden oznamovali školáci řehtačkami čas místo „němých“ kostelních zvonů. V tuto dobu byl otevřen i kostel, kde před svatým hrobem drželi i v noci ministranti stráž. Věřící přicházeli s modlitbou a drobným penízem, který nechávali na připraveném talíři.
V pátek ráno se celá ves vydala k řece. Všechny děti se musely umýt vodou z řeky, která je měla nejen očistit, ale i chránit po celý rok před nemocemi. Rovněž dospělí si domů odnášeli vědro vody, aby jím očistili dům. V ten den se také pekly „Judášky“ – velikonoční pečivo.
Oslavy zmrtvýchvstání se konaly už v sobotu odpoledne, kdy farář nesl pod baldachýnem za zvuků hudby monstranci okolo kostela. V neděli pak byla slavnostní mše.

Pondělí patřilo dětem, které obcházely ves s koledou, za kterou dostávaly pečivo a jablka, ale hlavně červená vajíčka.

Mgr. Iva Tycová

přání s trpaslíkyvelikonoční s velkým vajíčkem