Usnesení č. 2/2014 z veřejného zasedání  ZO Vojkovice konaného dne 25. 3. 2014