Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice, konaného 1. 11. 2014

Autor: Obec Vojkovice

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice, konaného 1. 11. 2014

Vyvěšeno dne: 6. 11. 2014

Sejmuto dne: 24. 11. 2014

Stáhnout