Úřad

Obecně závazná vyhláška Obce Vojkovice č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2. 6. 2015