Úřad

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016

7. 2. 2017

Logo Vojkovice

Od: Obec Vojkovice

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/...

Vyvěšeno dne: 7. 2. 2017

Sejmuto dne: 23. 2. 2017