Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice, konaného dne 13. 6. 2017