Usnesení za zasedání zastupitelstva obce Vojkovice, konaného dne 5. 9. 2017