Usnesení za zasedání zastupitelstva obce Vojkovice, konaného dne 21. 11. 2017