Novinky

Oslava výročí vzniku Československa a založení hasičského sboru

30. 10. 2018

V sobotu 20. října uspořádala Obec Vojkovice a zapsaný spolek Tazík v parku na návsi krátkou vzpomínku na 100. výročí vzniku Československa a 111. výročí založení hasičského sboru.
Akce se zúčastnilo několik desítek občanů. Hudební kulisu vytvořila swingová kapela KufBand.Děti ze základní školy zazpívaly Českou hymnu a poté byla vysazena lípa republiky. Lípu posvětil pan páter August Jiří Prokop a páter Pavel Rostislav Novotný. Přítomní měli možnost shlédnout historickou i současnou požární techniku od hasičských sborů z Hrušovan, Blučiny a Židlochovic. V zasedací místnosti OÚ současně probíhala výstava s názvem „Cesta do historie s prezentací dobových dokumentů a fotografií, kterou připravila paní Mgr. Iva Tycová. Výstava trvala až do 24.10.2018 a sklidila velký obdiv.
Poděkování patří všem organizátorům akce v čele s panem Dušanem Spáčilem.

Karel Klein
starosta Vojkovic

Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka