Úřad

Hlášení MR 6. 11. 2018

6. 11. 2018

Dne 15. 11. 2018 se v naší obci uskuteční ambulantní sběr nebezpečného odpadu, včetně zpětného odběru elektrozařízení. Nebezpečný odpad mohou občané ukládat před sběrný dvůr pod dohledem obsluhy sběrného dvora a to: 14. 11. 2018 od 16:00 do 17:30 hod. a  15. 11. 2018 od 6:00 do 7:00 hod. Mimo tuto dobu není odkládání odpadu povoleno.


Kamenictví G.A.L.  přijímá   objednávky na veškeré kamenické práce – nové pomníkové sestavy v žulovém provedení, broušení starých hrobů, kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování. Schůzku s kameníkem lze sjednat na tel. čísle 777 888 332.