Úřad

KÚ JmK – Stanovisko k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí – „Návrh územního plánu Vojkovice“

22. 11. 2018

Logo Vojkovice

Od: KÚ Jmk OŽP

KÚ JmK – Stanovisko k vyhodnocení vlivu koncepce na životn...

Vyvěšeno dne: 22. 11. 2018

Sejmuto dne: 10. 12. 2018