Novinky

Nátěr hřbitovní zdi

13. 11. 2018

Druhého listopadu 2018 byl dokončen nátěr vnitřní a vnější strany hřbitovní zdi. Na základě správního
orgánu památkové péče byla použita barva na vápenné bázi v odstínu bílá lomená.

Karel Klein
starosta Vojkovic

Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka