Úřad

Posuzování vlivů na životní prostředí – zveřejnění dokumentace vlivů záměru „SLV-SOK-V439/440 – Nové dvojité vedení“

19. 11. 2018

Logo Vojkovice

Od: Ministerstvo životního prostředí

Posuzování vlivů na životní prostředí – zveřejnění d...

Vyvěšeno dne: 19. 11. 2018

Sejmuto dne: 5. 12. 2018