Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice, konaného dne 29. 10. 2018