Usnesení za zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice, konaného dne 13. 9. 2018