Novinky

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice

13. 11. 2018

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice
konaného dne 29. 10. 2018 v 17:30 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Vojkovicích, byly zvoleny
následující orgány Obce Vojkovice pro funkční období 2018 – 2022.

Starosta obce: Karel Klein
Místostarosta obce: Richard Večeřa

Rada obce:
Karel Klein
Richard Večeřa
Lenka Komínková
Ing. Lukáš Koutný
RNDr. Ivan Pavlík

Zastupitelstvo obce:
Karel Klein
Richard Večeřa
Lenka Komínková
Ing. Lukáš Koutný
RNDr. Ivan Pavlík
Benedikt Čupa
Radim Hanzlík
Alena Jamborová
Alexandra Klešíková
MUDr. Petr Kolegar
Leoš Janíček
JUDr. Jitka Šmídová
Ing. Miroslava Floriánová
Marek Zámečník
Ing. Dušan Tomášek

Finanční výbor:
RNDr. Ivan Pavlík – předseda
Alexandra Klešíková – členka
Alena Jamborová – členka

Kontrolní výbor:
JUDr. Jitka Šmídová – předsedkyně
Marek Zámečník – člen
Třetí člen kontrolního výboru bude zvolen na příštím zasedání zastupitelstva