Úřad

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice, konaného dne 17. 12. 2018

27. 12. 2018

Logo Vojkovice

Od: Obec Vojkovice

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice, konaného dne...

Vyvěšeno dne: 27. 12. 2018

Sejmuto dne: 14. 1. 2019