Úřad

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/41618 o místních komunikacích v obci Vojkovice v souvislosti s realizací akce „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Vojkovice, lokalita Hrušovanská“

21. 12. 2018

Logo Vojkovice

Od: MěÚ Židlochovice

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy o stanovení přechod...

Vyvěšeno dne: 21. 12. 2018

Sejmuto dne: 7. 1. 2019