Novinky

Rekonstrukce toalet v sokolovně

9. 1. 2019

V měsíci listopadu loňského roku, byly na základě dohody mezi radou obce a vedením sokola, zahájeny opravy havarijního stavu sociálních zařízení. Důvodem bylo vytvoření podmínek pro pořádání kulturních akcí pro děti a pro dospělé do doby, než bude budova sokolovny převedena na obec.

11. 12. 2018 požádal sokol o souhlas Předsednictva ČOS v Brně o bezúplatný převod budovy sokolovny na obec. Vlastní převod majetku sokola na obec není otázkou několika týdnů, ale můžeme ho odhadovat cca na dva roky, pokud nenastanou nepředvídané administrativní překážky.

Na následujících fotografiích je zachycen průběh a současný stav rekonstrukce, která v těchto dnech finišuje, v porovnání s původním stavem.

Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka