Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Vojkovice