Úřad

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018

23. 1. 2019

Logo Vojkovice

Od: Obec Vojkovice

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/...

Vyvěšeno dne: 23. 1. 2019

Sejmuto dne: 8. 2. 2019