Novinky

Co dělat při poruše dodávky elektřiny, vody nebo plynu?

23. 2. 2019

Dne 19. 02. 2019 nastal v ranních hodinách výpadek elektrického proudu, který spustil diskusi na téma informovanosti obyvatel v podobných situací.

Přerušení dodávek elektřiny, vody či plynu lze v zásadě rozdělit na dvě kategorie.

  • Plánovaná odstávka – distributor odstávku plánuje a tento výpadek dodávek je dopředu avizovaný. V obci Vojkovice o této skutečnosti obec informuje především na úřední desce (její elektronická verze je dostupná na webu obce zde) a prostřednictvím obecního rozhlasu. Koncem loňského roku byla zprovozněna obecní stránka na sociální síti Facebook, kde bude v případě plánované odstávky tato informace také zveřejněna. Obvykle je nahlášeno datum a přibližná doba trvání této odstávky. Je také dopředu oznámeno, které části obce budou tímto stavem dotčeny. Obec Vojkovice se z hlediska elektřiny nachází v distribuční síti společnosti E.ON Distribuce a.s. Ať už máte jakéhokoliv dodavatele (nezaměňovat s distributorem) elektrické energie, o dodávky elektřiny se u nás stará tato společnost. E.ON nabízí službu informování na plánované odstávky pomocí emailu. Na této stránce po zadání svého EAN kódu (ten naleznete na faktuře či smlouvě s dodavatelem elektrické energie) budete dostávat informace o odstávce na zvolený email. Distribuci vody ve Vojkovicích zabezpečuje společnost VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., středisko Židlochovice (VAS). Na jejich webu je možné najít informaci o haváriích a plánovaných odstávkách zde. Někteří dodavatelé energií disponují podobnými službami také. Doporučujeme informovat se o této možnosti u vašeho dodavatele. Koneckonců vy a vaše domácnosti jste jejich zákazníky.
  • Havárie – K tomuto stavu dochází zejména při závadě v distribuční síti či vlivem nepříznivého počasí. Distributor je o této skutečnosti informován prostřednictvím příslušné infolinky, kterou má za tímto účelem zřízenou. Poruchy dodávek v obci Vojkovice lze hlásit na následující linky:
    • Elektřina E.ON – 800 22 55 77
    • Plyn Innogy – 1239
    • Voda VAS, a.s.- 602 586 472
    • Internet, kabelová televize itself – 533 383 335

Tito distributoři působí na území Obce Vojkovice

K výpadku proudu zmíněnému v úvodu tohoto článku došlo z důvodu havárie. Obec má v této situaci velice omezené informace. Jediný dodavatel, který oznamuje havárie, je VAS. Oznamuje je prostřednictvím emailu. Ve zprávě je informace o místě havárie, o ulicích, které budou v případě havárie bez zásobování a přibližná doba obnovení dodávky. Pokud se v místě odstávky nacházejí podnikatelské subjekty, školy, školky, tyto jsou kontaktovány VAS telefonicky a je jim nabídnuto náhradní zásobování, například cisternou. Ostatní distributoři ( E.ON, itself, Innogy) havárie obci nesdělují.

Jak postupovat v případě výpadku proudu?

Nejprve zkontrolujte, zda se nejedná o výpadek proudu jen ve vaší domácnosti – svítí lampy na ulici, svítí se u sousedů? V případě, že je výpadek pouze u vás, musíte „nahodit“ zpátky hlavní jistič či vyměnit pojistku/y. Postihl výpadek elektřiny celou ulici, část obce nebo obec celou? Jedná-li se o plošný výpadek, potom vám nezbývá, než počkat na obnovu dodávky elektřiny obnoveny. Distribuční společnost má zřízenou tzv. poruchovou linku. 800 22 55 77. Je však možné, že při větším výpadku bude tato linka přetížena.

Informace o důležitých telefonních číslech můžete mimo jiné nalézt na stránkách obce zde.

Autor: Lukáš Koutný