Novinky

Ořez vrb vedle Vojkovického náhonu

5. 2. 2019

v měsíci lednu byl ve významném krajinném prvku za mlýnem, vedle Vojkovického náhonu, zahájen ořez vrb hlavatých. Činnosti provádí společnost Krok Kyjov, z.ú. Akce je v celé výši dotována z Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika  s názvem „Živé břehy“.

Společnost Krok Kyjov z.ú. se zaměřuje především na vlastní ořez vrb. Zbývající činnosti, jakými jsou likvidace drobných větví a klestí a konečný úklid, provádí firma Michal Mátl, která zajišťuje údržbu veřejné zeleně na území obce. Silné větve jsou řezány  na metry a prozatím ukládány v areálu fotbalového hřiště. Řezivo bude použito jako palivo na táboráky při pořádání různých společenských  akcí pro veřejnost, zejména pro děti.

Zbývající drobná dřevní hmota je štěpkována, popřípadě pálena.

Karel Klein

Fotka Fotka Fotka Fotka