Novinky

Životní prostředí: Co je směsný odpad a kam patří?

3. 3. 2019

Směsný odpad je takový odpad, který vám zůstane po vytřídění recyklovatelných, nebezpečných a objemných odpadů a také výrobků podléhajících zpětnému odběru. Jedná se tedy o materiály, jež zbydou po oddělení využitelných a nebezpečných částí, proto se jim někdy také říká „zbytkový“ odpad. Aktuálně přitom tvoří cca 60 % celkového objemu komunálního odpadu, přičemž samozřejmě patří do běžných popelnic či kontejnerů a následně končí na skládkách či ve spalovnách.

Každý vlastník objektu či provozovny musí zároveň zajistit, aby nádoby na směsný odpad měly objem, jenž bude postačovat všem dotyčným osobám. Rovněž v domácnosti při nákupu koše či jiné nádoby dbejte na to, aby měly dostatečný objem. Ještě dodejme, že svoz a likvidaci směsného odpadu mají na starosti konkrétní svozové firmy. Pokud dojde k poškození či ztrátě nádoby, taková společnost musí zajistit novou.

Pochopitelně je enormně důležité, abyste do příslušné popelnice či kontejneru vhazovali jen to, co tam skutečně patří. V opačném případě nejenže skončí na skládce či ve spalovně materiály, které tam nemají co dělat, ale pokud pracovníci svozových firem zjistí, že je v nádobě odpad, jenž tam být nemá, nemusí být obsah vůbec vyvezen.

U popelnic a kontejnerů navíc určitě nenechávejte žádné objemnější či nebezpečné odpady, což se někdy stává. Ty totiž patří do sběrného dvora. U těchto nádob tedy rozhodně nemají co dělat, ba co víc, vlastně se tak dopouštíte neoprávněného založení skládky a odkládání odpadů mimo vyhrazená místa, a to je pochopitelně z hlediska zákona přestupkem (předpis č. 200/1990 Sb., § 47). Fyzická osoba za to může dostat pokutu až 50 tisíc Kč!

Jak to bude se směsným odpadem v budoucnosti?

Jak už jsme zmínili, směsný odpad končí na skládkách či ve spalovnách odpadu. To by nicméně v budoucnu mohla změnit nová odpadová legislativa, kterou vypracovalo Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Podle ní by v České republice mělo v roce 2023 dojít k zákazu skládkování směsného odpadu. Uvidíme tedy, jaké bude nakládání se směsným odpadem v budoucnosti. Aktuálně nicméně platí to, co je uvedeno výše.

Karel Klein – starosta