Úřad

Hlášení MR 26. 3. 2019

26. 3. 2019

Vážení občané, od středy  27. 3 . 2019 budou zahájeny stavební činnosti na rekonstrukci chodníku naproti obecního úřadu až po ulici Prátna. Žádáme občany, aby po dobu výstavby dbali zvýšené opatrnosti, respektovali dopravní značení a řídili se pokyny vedoucích pracovníků na stavbě. Dokončení rekonstrukce je dle smlouvy o dílo se zhotovitelem stanoveno na konec měsíce dubna 2019.


E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 29. 3. 2019 od 8:00 do 15:00 hod.  v ulici Hrušovanská č.p. 351 a 352, a v ulici Sportovní č.p. 346, 349 a 350. Bližší informace na tel. čísle 800 22 55 77.


Maminky ve spolupráci s obcí Vojkovice pořádají v sobotu 30. 3. 2019 od 9:00 do 12:00 hod. v sokolovně JARNÍ A LETNÍ BURZU DĚTSKÉHO OBLEČENÍ. Příjem zboží v pátek 29. 3. 2019 od 18:00 do 20:00 hod. , vrácení zboží v sobotu 30. 3. 2019  od 13:30 do 14:00 hod. Výtěžek bude věnován MŠ Vojkovice.