Novinky

OZNÁMENÍ: Pravidelná údržba stromů na území obce Vojkovice

12. 3. 2019

Na území obce Vojkovice proběhne pravidelná údržba stromů. Odbornou péči o veřejnou zeleň a stromy zajišťuje pro naši obec firma ArboTyl s.r.o. zastoupená Ing. Tomášem Tylem. Údržba stromů je rozdělena do několika dnů. Ve čtvrtek 14.3.19 bude probíhat první den prací. Firma bude kácet nemocné a poškozené stromy a stromy, které musí ustoupit stabilnějším stromům s vyšším růstovým potenciálem. Práce budou probíhat na pozemku školy, školky a ve Vodní ulici. V uvedených místech dbejte na možná rizika. Děkujeme.

Více o firmě ArboTyl s.r.o. na : http://www.arbotyl.cz/