Novinky

OZNÁMENÍ: Zahájení prací na rekonstrukci chodníku v ulici Hrušovanské

19. 3. 2019

Vážení občané,

od středy 27.3.2019 budou zahájeny stavební činnosti na rekonstrukci chodníku naproti obecního úřadu až po ulici Prátna. Žádáme občany, aby po dobu výstavby dbali zvýšené opatrnosti, respektovali dopravní značení a řídili se pokyny vedoucích pracovníků na stavbě. Dokončení rekonstrukce je dle smlouvy o dílo se zhotovitelem stanoveno na konec měsíce dubna 2019.