Úřad

Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí – k.ú. Vojkovice u Židlochovic

12. 3. 2019