Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice, konaného dne 18. 3. 2019