Úřad

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice konaného dne 18. 3. 2019

22. 3. 2019

Logo Vojkovice

Od: Obec Vojkovice

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice konaného dne ...

Vyvěšeno dne: 21. 3. 2019

Sejmuto dne: 8. 4. 2019