Úřad

Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku

26. 3. 2019

Logo Vojkovice

Od: Obec Vojkovice

Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajm...

Vyvěšeno dne: 26. 3. 2019

Sejmuto dne: 11. 4. 2019