Novinky

Bobře, to není dobře

8. 4. 2019

Na přelomu loňského a letošního roku se na Vojkovickém náhonu zalíbilo Bobru Evropskému.

Škody, které napáchal, jsou poměrně veliké. Naše obec určitě nepatří mezi jedinou, kterou si tento hlodavec oblíbil. Dokonalá obrana proti němu zatím neexistuje. Nemalé škody působí na území celé republiky. Například Lednicko–valtický areál, který je na seznamu UNESCO,  s ním má hodně špatné zkušenosti.

Nicméně úplně rezignovat na jeho pracovní nasazení, by bylo nezodpovědné. Obrátili jsme se na Ing. Markétu Zajíčkovou, která vypracovala jednak metodiku jak minimalizovat další škody a současně navrhla skladbu náhradní výsadby.

Obec požádala krajský úřad Jihomoravského kraje o dotaci na kompenzaci škod, které hlodavec způsobil. Případné prostředky by se investovali právě do ochrany dřevin proti jeho řádění a do náhradních výsadeb. V čele všech těchto náročných a nezáviděníhodných činností stojí, místostarosta obce pan Richard Večeřa.

Karel Klein

Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka