Novinky

Informace k volbám do evropského parlamentu v roce 2019

12. 4. 2019

Voliči, který nebude uveden ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, který bude mít ve volební místnosti k dispozici okrsková volební komise, nebude hlasováni umožněno. Vzhledem k tomu, že zákon neumožňuje dopsání voliče do seznamu voličů pro volby do EP po datu 14. 4. 2019 a tedy ani ve dny voleb ve volební místnosti až na výiimky v souvislosti se stěhovánim a vyškrtnutím ze zvláštního seznamu voličů na ZÚ bylo by účelné, aby si voliči v případě pochybnosti, ověřili svůj zápis ve stálém seznamu voličů nahlédnutím u obecního úřadu ve lhůté do 14. 4. 2019. Z důvodu zajištěni možnosti občanů uplatnit svoje právo i v tento den, bude zajištěna služba na Obecním úřadě ve Vojkovicích v dobé od 8:00 do 16:00 hod. Více informací v dokumentu Podání žádosti do zápisu seznamu voličů na OÚ Vojkovice.

Další informace:

Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany České republiky žijící v zahraničí o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky