Novinky

Údržba stromů v ulici Blatná

15. 4. 2019

V měsíci březnu byl společností Michal Mátl proveden redukční řež stromů v ulici Blatná. Na základě odborného doporučení arboristické firmy ARBOTYL, s.r.o., byly zredukovány koruny až na kosterní větve, aby nedocházelo k jejich kolizi se zástavbou a nezasahovaly do místní komunikace. Obdobný pěstební zásah provedla v roce 2011 společnost FESTUCA, v.o.s. Současně s ořezem stromů prováděl pan Michal Mátl úklid klestí ve vojkovické vrbovně, likvidaci větví po ořezu stromů na území celé obce a zahájil dosadbu vrb.

V letošním roce se jednalo o největší akci zaměřenou na péči o krajinu a životní prostření od roku 1990.

Karel Klein

Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka