Novinky

Úklid větrolamu kolem silnice na Syrovice a silnice na Hrušovany

12. 4. 2019

V sobotu 23.3.2019 provedlo místní myslivecký spolek jako každoročně úklid větrolamů kolem silnice na Syrovice a silnice na Hrušovany u Brna.

To, že nepořádku není nikdy dost, je patrné z fotografií. Během úklidu stihli ještě vysázet několik vrb ve vojkovické vrbovně.

Patří jím poděkování.

Karel Klein

Fotka Fotka Fotka Fotka