Úřad

Hlášení MR 14. 5. 2019

14. 5. 2019

Dne 15. 5. 2019 se v naší obci uskuteční mobilní sběr nebezpečných odpadů, včetně zpětného odběru elektrozařízení, který nepatří do nádob na směsný komunální odpad. Nebezpečný odpad mohou občané, kteří mají řádně uhrazen poplatek za odpad za rok 2019, ukládat před sběrný dvůr pod dohledem obsluhy sběrného dvora a obsluhy mobilní sběrny, která bude přistavena na tomto místě ve středu 15. 5. 2019 od 16:00 do 19:00 hod.


Vojkovické ženy srdečně zvou na třetí Babské hody, které se budou konat v sobotu 18. 5. 2019. Program 9:00 hod.  – zvaní na odpolední a večerní zábavu, 14:00-18:00 hod. zahájení hodů před OÚ s tanečním vystoupením dětí, předání hodového práva, krojovaný průvod stárek obcí, 20:00 hod. –  večerní taneční zábava v sokolovně, taneční vystoupení dětí. K tanci a poslechu bude hrát dechová kapela Dambořanka. Vstupné 100,- Kč.