Úřad

Hlášení MR 2. 5. 2019

2. 5. 2019

Ředitelství základní školy a mateřské školy Vojkovice oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy proběhne 6. května 2019 od 9:30 do 11:30 hod. a od 14:00 hod. Zájemci s sebou přinesou rodný list dítěte a doklad totožnosti. Bližší informace a přihláška jsou zveřejněny  na webových stránkách školy.


Dne 15. 5. 2019 se v naší obci uskuteční mobilní sběr nebezpečných odpadů, včetně zpětného odběru elektrozařízení, který nepatří do nádob na směsný komunální odpad. Nebezpečný odpad mohou občané, kteří mají řádně uhrazen poplatek za odpad za rok 2019, ukládat před sběrný dvůr pod dohledem obsluhy sběrného dvora a obsluhy mobilní sběrny, která bude přistavena na tomto místě ve středu 15. 5. 2019 od 16:00 do 19:00 hod.


Kamenictrví G.A.L. přijímá objednávky  na  kamenické práce : nové pomníkové sestavy, broušení starých hrobů, kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování.  Schůzku s kameníkem si lze sjednat na tel. čísle 777 888 332.