Novinky

Rekonstrukce chodníku v ulici Hrušovanská

9. 5. 2019

Stavba se blíží do finále.  V současné době chybí již napojení bezbariérového přechodu na parkoviště před OÚ a do ulice Prátna. Zapravení překopu místní komunikace v ulici Prátna a vybudování výpustního objektu odvodnění chodníku. Vzhledem k tomu, že stavba se nachází takřka na rovinatém terénu, bylo velmi složité docílit odvodnění. Současně jsme museli respektovat požadavek Správy a údržby silnic jihomoravského kraje, která vyžadovala výškové osazení přídlažby do úrovně živice silnice III. tř. Ve dvou místech, kde je povrch silnice zvlněn, se po předchozích srážkách objevily dvě louže. Výškovou úpravou přídlažby dojde k jejím odstraněním. Dokončení prací se předpokládá do 10. 5. 2019.

Karel Klein

Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka