Novinky

Tenisové kurty ve Vojkovicích

6. 5. 2019

V měsíci dubnu 2019 byla dokončena realizace tenisových kurtů. Stavba byla zahájena 30. 5. 2018. Celkové náklady včetně finančních odvodů za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (231 979,- Kč), činí 1 652 004,- Kč. Na stavbu byla poskytnuta dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 500 000,- Kč. V současné době jsou tenisové kurty ve zkušebním provozu a na dobu dvou měsíců byly svěřeny do správy Tenisovému klubu Vojkovice, z. s. Je dolaďována závlaha kurtů a jsou postupně doplňovány závětrné plachty, které zabraňují vysoušení herní plochy a odvívání jemné horní vrstvy.

Po dvouměsíčním zkušebním provozu (zahájení zkušebního provozu bylo 25. 4. 2019, ukončení 25. 6. 2019) bude provedeno technické a ekonomické vyhodnocení a rada obce rozhodne o následném režimu využívání  dvorců. Do diskuze o dalším využití  bude zapojena široká veřejnost.

Po dobu zkušebního provozu si veřejnost může sjednávat hrací termíny na tel.č.:  +420 731 635 156