Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice, konaného dne 4. 6. 2019