Úřad

Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku

12. 7. 2019

Logo Vojkovice

Od: Obec Vojkovice

Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajm...

Vyvěšeno dne: 12. 7. 2019

Sejmuto dne: 29. 7. 2019