Novinky

Opravy a údržby na místním hřbitově

12. 8. 2019

V posledních dvou měsících byly na místním hřbitově provedeny nezbytně nutné opravy a úpravy. Jednou z nich byla výměna pergoly v kolumbáriu. Nosná konstrukce byla v celém rozsahu zasažena hnilobou a hrozilo zborcení některých prvků. Nicméně svoji funkci plnila od roku 2001.

Postupně byly zaměstnancem obce prováděny opravy chodníkové dlažby v místech, kde došlo k propadení.

Byly odfrézovány pařezy před hřbitovní kaplí.

V současné době zpracovává umělecký kovář návrh restaurátorského záměru na opravu vstupní brány a dvoukřídlé brány hřbitova v ulici Hlavní. Po vyhotovení záměru a cenové kalkulace,  požádá obec v rámci nejbližší možné dotační výzvy o dotaci na jejich opravu.

V neposlední řadě se bude muset Zastupitelstvo obce velice vážně zamyslet nad kapacitou hřbitova. S ohledem na prostorové možnosti bude  pravděpodobně přicházet v úvahu výstavba nového kolumbária.

Karel Klein

Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka